WiskundE-brief nummer 587   29-01-2012

Dit nummer wordt gestuurd naar ca. 3100 adressen.


redactie:Gerard Koolstra en Ton Groeneveld
email:redactie@wiskundebrief.nl
website:www.wiskundebrief.nl

De WiskundE-brief is een digitale nieuwsbrief gericht op wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs, met als doel een snelle onderlinge uitwisseling van informatie en meningen. De brief verschijnt buiten de schoolvakanties ongeveer één keer per week. Via de website kunt u een gratis abonnement aanvragen.

Uw bijdragen zijn welkom op het emailadres van de redactie. Op onze website vindt u nadere details. De redactie behoudt zich steeds het recht voor, bijdragen in te korten of niet te publiceren.

Op onze website kunt u oude nummers op onderwerp opzoeken en nalezen. Ook onze advertentietarieven en voorwaarden vindt u daar.


Inhoud van dit nummer:


Urenverdeling (reacties)

De oproep van Gerard Tenhagen van het Carmel College Salland in het vorige nummer heeft veel reacties losgemaakt. Verschillende inzenders vonden de lessentabel die daar werd voorgesteld, niet acceptabel.

Zo'n twintig lezers stuurden spontaan de lessentabel van hun school op. Die tabellen laten zien dat gemiddeld (of beter gezegd mediaan gezien) er in onderbouw havo/vwo 10 lesuren (van 50 minuten) worden gegeven. Er is weinig verschil tussen havo en vwo. In de bovenbouw havo zijn ongeveer 6 uren uitgetrokken voor wiskunde A, en iets meer (6,5) voor wiskunde B. Op het vwo zijn deze cijfers respectievelijk 9 en 10 uur. Wiskunde C heeft vaak een uur minder.

Deze cijfers komen goed overeen met een eerder gehouden regionaal onderzoek in de provincie Utrecht (met dank aan Henk Hietbrink). Ze kloppen ook redelijk met de uitkomsten van de grote enquête van mei 2009, die in wiskundE-brief 496 werden gepresenteerd. Alleen lagen daar de cijfers voor havo (A en B) een half uur lager.

Onze dank aan alle inzenders. Wij wensen de collega's van het Carmel College Salland succes bij de onderhandelingen

gk


De stand van rekenen in Nederland

Onlangs voerde R en M Maastricht voor uitgeverij ThiemeMeulenhoff in het kader van hun Got It online leerplan Taal en Rekenen een representatief onderzoek uit onder wiskundedocenten op het vmbo, havo en vwo. In dat onderzoek werd voor alle domeinen gemeten in hoeverre de leerlingen volgens hun docenten voldoen aan de referentieniveaus 2F of 3F. Een daadwerkelijke meting aan de leerlingen volgt later.

Heel in het kort zijn de conclusies als volgt.

  • Docenten denken dat ongeveer de helft van de vmbo 4 leerlingen aan referentieniveau 2F voldoen.
  • Docenten denken dat ongeveer 70% van de havo 5 en vwo 6 leerlingen aan referentieniveau 3F voldoen.

Het onderzoek wordt gepresenteerd in een fraaie maar wat onhandig werkende online brochure.

tg


VO-content op de beurs Onderwijs & ICT

Tijdens de beurs Onderwijs & ICT van 25 en 26 januari 2012 presenteerde VO-content, een landelijke open leermaterialenbank voor het voortgezet onderwijs, haar stercollecties voor augustus 2012 aan de bezoekers. De belangstelling was overweldigend.

De stercollecties van VO-content zijn in duidelijke en volledige leerlijnen georganiseerd en kunnen zonder veel moeite vervangend in het leermiddelenbeleid van de school worden gepositioneerd. Voor wiskunde worden de Wageningse Methode en de MAThADORE methode van Math4all aan de leermaterialenbank toegevoegd. Veel non profit opererende organisaties zijn op dit moment druk doende om methoden voor diverse vakken toe te voegen.

Van scholen voor scholen
Het doel van VO-content is om snel een hoegenaamd volledige online dekking van het curriculum te bieden aan VO scholen in Nederland. De inhoud wordt vervaardigd door scholen en non profit organisaties en wordt door VO-content in leerlijnen georganiseerd. In augustus 2012 kunnen de eerste scholen met volledige leerlijnen van VO-content online aan de slag.

Hete adem
Het lidmaatschap van VO-content kost deelnemende scholen €7,- per jaar per leerling. Dat bedrag is niet te vergelijken met de kosten die scholen op dit moment kwijt zijn aan (papieren) leerboeken. Uitgevers voelen duidelijk de hete adem van VO-content in hun nek. Op de beurs Onderwijs & ICT presenteerden zij dan ook hun ontwikkelingen om methoden online, tegen concurrerende prijzen aan te kunnen bieden. Noordhoff komt in augustus met haar 'Boekenlezer' en ThiemeMeulenhoff is op dit moment druk aan het 'crowdsourcen' met haar 'SchooltasApp'.

Het tijdperk van op dode bomen gedrukte leerboeken is wellicht spoedig voorbij...

Ton Groeneveld


Wintersymposium een succes

Het wintersymposium van de KWG Grootschalig Rekenen en Rekenen in Gezondheidszorg was weer een groot succes. Op 7 januari ontmoetten meer dan 130 deelnemers uit het hele land elkaar in Utrecht, waar ze met veel plezier luisterden naar en discussieerden met de drie sprekers. Gelukkig was dit jaar ook het geluid prima in orde.

De presentaties van Herman te Riele en Richard Boucherie en het artikel van Natasha Maurits zijn vanaf heden op onze site te vinden.

Tot 5 januari 2013.

Jenneke Krüger, lid bestuur KWG


Verschenen

In de rubriek Verschenen wordt kort aandacht besteed aan nieuwe publicaties en software op het gebied van wiskunde en wiskundeonderwijs. Uw inzending is uiteraard welkom maar de redactie beslist uiteindelijk of en hoe de bijdrage geplaatst wordt. Ga voor meer informatie naar www.wiskundebrief.nl/bijdragen.html.


De Ster van de dag gaat op en onder

Auteur:Aad Goddijn
Uitgeverij:Epsilon (Zebra-reeks)
Voor:Algemeen geïnteresseerden en voor werkstukken VWO
ISBN: 978-90-5041-129-5
Volume:64 bladzijden
Prijs:€10,00

De zon komt 's ochtend op en gaat 's avonds weer onder. Dat is een ding dat zeker is. Of niet? Er zijn streken waar de zon maandenlang op is en er zijn plekken op de wereld waar de zon op speciale dagen volgens de plaatselijke klokken pas rond 2 uur 's middags opkomt. In Nederland varieert het moment van zonsopgang bovendien gedurende één jaar zo'n vier uur en tien minuten. Net zo voor de zonsondergang. En ook staat in Nederland de zon niet elke dag op hetzelfde moment in het zuiden. Ondanks dit alles leer je met behulp van dit boekje bereken hoe laat de zon op jouw verjaardag in jouw geboorteplaats opkomt en ondergaat.


WiskundE-brief
redactie:Gerard Koolstra en Ton Groeneveld
email:redactie@wiskundebrief.nl
website:www.wiskundebrief.nl