Examen(werk)woorden

inleidende opmerkingen CvE

  1. Als in een examen een van de woorden uit onderstaande lijst wordt gebruikt, geldt de betekenis die hieraan in deze lijst is gegeven. Deze lijst met mogelijke examenwoorden is niet uitputtend.
  2. De kruisjes in de tabel geven aan bij welke wiskundevakken van havo en vwo het woord met de aangegeven betekenis gebruikt wordt. Als er geen kruisje staat, kan het woord wel in het betreffende examen worden gebruikt maar dan wordt ter plekke aangegeven hoe het verstaan moet worden.

opmerkingen redactie WiskundE-brief

woord
toelichting
havo
vwo
A B A B C
aantonen Een redenering en/of berekening waaruit de juistheid van het gestelde blijkt.
In het algemeen geldt dat het gestelde controleren door middel van een of meer voorbeelden niet voldoet.
X X X X X
afleiden (van een formule) een redenering en/of berekening waaruit de juistheid van een formule blijkt
In het algemeen geldt dat de formule controleren door middel van een of meer voorbeelden niet voldoet.
X X X X X
aflezen Het antwoord is voldoende X X X X X
algebraïsch Stap voor stap, zonder gebruik te maken van specifieke opties en de grafische mogelijkheden van de grafische rekenmachine; tussenantwoorden en eindantwoord mogen benaderd worden X X
bepalen De wijze waarop het antwoord gevonden wordt is vrij; een toelichting is vereist X X X X X
berekenen De wijze van berekenen is vrij; een toelichting is vereist. X X X X X
De toevoeging ‘algebraïsch’ of ‘exact’ legt beperkingen op aan de wijze van berekenen X X
bewijzen Een redenering en/of exacte berekening waaruit de juistheid van het gestelde blijkt
In het algemeen geldt dat het gestelde controleren door middel van een of meer voorbeelden niet voldoet.
X X
exact Stap voor stap, zonder gebruik te maken van specifieke opties en de grafische mogelijkheden van de grafische rekenmachine; de antwoorden mogen niet benaderd worden X X
herleiden (van een formule) Een expressie herschrijven in een gelijkwaardige vorm X X X X X
onderzoeken de aanpak is vrij; een toelichting is vereist X X X X X
De toevoeging ‘algebraïsch’ of ‘exact’ legt beperkingen op aan de wijze van onderzoeken. X X
oplossen De wijze van oplossen is vrij; een toelichting is vereist X X X X X
De toevoeging ‘algebraïsch’ of ‘exact’ legt beperkingen op aan de wijze van oplossen. X X
schatten De wijze van schatten is vrij; een toelichting is vereist X X X X X
schetsen van een grafiek Een schets van een grafiek moet voor de situatie kenmerkende eigenschappen van de grafiek bevatten zoals asymptoten, beginpunt, periodiciteit en toppen X X X X X
tekenen van een grafiek Eeen tekening van een grafiek moet, naast een assenstelsel met een schaalverdeling, de voor de situatie kenmerkende eigenschappen van de grafiek bevatten zoals asymptoten, beginpunt, periodiciteit en toppen
De tekening van de grafiek moet nauwkeurig zijn.
X X X X X

bron: CvE: conceptsyllabi wiskunde A B C