bijdragen

De WiskundE-brief is een contactorgaan voor en door wiskundedocenten. Bijdragen zijn daarom zeer welkom. In het bijzonder stellen we bijdragen op prijs vanuit de onderbouw van het voortgezet onderwijs of het vmbo.
Wel graag aandacht voor een paar punten:

aandacht voor nieuwe publicaties

In de rubriek 'Verschenen' wordt kort aandacht besteed aan nieuwe publicaties en software op het gebied van het wiskundeonderwijs. Bijdragen van auteurs, uitgeverijen en lezers zijn in principe welkom, graag in het volgende format: De tekst dient informatief en zakelijk te zijn.
De redactie bepaalt of de beschreven publicatie relevant is en behoudt zich het recht voor, de ingediende tekst bij te stellen.

aandacht voor websites

In de rubriek 'In de schijnwerper' wordt kort aandacht besteed aan (te) weinig bekende websites op het gebied van het wiskundeonderwijs. Bijdragen van lezers zijn in principe welkom, graag met de volgende onderdelen: De tekst dient informatief en zakelijk te zijn.
De redactie bepaalt of de beschreven publicatie relevant is en behoudt zich het recht voor, de ingediende tekst aan te passen.

advertenties

We nemen korte advertenties op in de WiskundE-brief, onder de volgende voorwaarden:
Marja Bos
Gerard Koolstra
redactie{at]wiskundebrief.nl