WiskundE-brief nummer 590   19-02-2012

Dit nummer wordt gestuurd naar ca. 3100 adressen.


redactie:Gerard Koolstra en Ton Groeneveld
email:redactie@wiskundebrief.nl
website:www.wiskundebrief.nl

De WiskundE-brief is een digitale nieuwsbrief gericht op wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs, met als doel een snelle onderlinge uitwisseling van informatie en meningen. De brief verschijnt buiten de schoolvakanties ongeveer één keer per week. Via de website kunt u een gratis abonnement aanvragen.

Uw bijdragen zijn welkom op het emailadres van de redactie. Op onze website vindt u nadere details. De redactie behoudt zich steeds het recht voor, bijdragen in te korten of niet te publiceren.

Op onze website kunt u oude nummers op onderwerp opzoeken en nalezen. Ook onze advertentietarieven en voorwaarden vindt u daar.


Inhoud van dit nummer:


Minister houdt vast aan verplichte rekentoets voor vmbo-bb

Minister Bijsterveldt houdt vast aan een selectieve eindtoets taal en rekenen voor het vmbo-bb op niveau 2F. Hiermee legt zij het verzoek van de VO-raad, de AOC Raad, de MBO Raad en de Stichting Platforms Vmbo (SPV) van 21 november 2011 terzijde. In dat verzoek werd erop aangedrongen om voor de bb-leerlingen slechts diagnostische toetsen te hanteren.


Registerleraar.nl open

Bent u bevoegd? Heeft u een aanstelling van minstens 0,2 fte? Dan kunt u zich vanaf heden in het lerarenregister laten opnemen via de site registerleraar.nl.

Het lerarenregister is een initiatief van de Onderwijscoöperatie en is een register van, voor en door leraren. Leraren kunnen met de inschrijving vastleggen welke activiteiten ze ondernemen op het gebied van hun professionele ontwikkeling.


Zoeken en vinden van wiskunde leermateriaal

Zoeken en vinden van leermateriaal moet en kan beter. De ambitie van de educatieve contentketen luidt daarom:

Het realiseren van een fundamentele verbetering voor de docent om op eenvoudige manier digitaal leermateriaal te vinden. Dit om de docent in staat te stellen om een verantwoorde leermiddelenmix te kunnen maken van methoden, open leermateriaal en eigen leermateriaal.

In de educatieve contentketen werken de uitgeverijen, Kennisnet, SLO en andere partners samen bij het ontwikkelen en implementeren van een aantal innovaties op het terrein van digitaal lesmateriaal.

Testen van de nieuwe zoekvoorzieningen
In een van de projecten is in de afgelopen maanden gewerkt aan prototypes van nieuwe zoekvoorzieningen voor docenten. Met die nieuwe zoekvoorzieningen moet het mogelijk worden om nog slimmer en gerichter naar passend lesmateriaal te zoeken. Deze prototypes willen we graag testen met mensen uit de praktijk. Vandaar dat we op zoek zijn naar enthousiaste docenten die in een paneltest de ontwikkelde voorzieningen willen onderwerpen aan een kritische blik.

Kandidaten voor het panelonderzoek
Bent u een docent die in uw onderwijspraktijk al enige ervaring heeft met het op internet zoeken van aanvullend en/of vervangend lesmateriaal? Heeft u al enige ervaring met het toepassen van het gevonden materiaal in uw lessen? Vindt u dat er aan het zoeken, vinden en toepassen van digitaal lesmateriaal wel het een en ander verbeterd kan worden? En geeft u wiskunde in de havo/vwo onderbouw?

Herkent u zich daarbij in één van deze uitspraken?

  • Digitaal zoeken is lastig.
  • Ik vind niet altijd wat ik zoek.
  • Wat ik vind, past niet altijd in mijn lessen.
  • Wat ik vind, is vaak van onvoldoende kwaliteit.

Dan bent u de ideale kandidaat voor ons panelonderzoek. Wij bieden u dan graag een interessante ervaring, een vergoeding van uw reiskosten en een cadeaubon van €75,=.

Contact
De paneltest wiskunde wordt op donderdag 15 maart 2012 van 16:00 tot 20:00 uur georganiseerd. Plaats van handeling is Kennisnet, Paletsingel 32, 2718 NT Zoetermeer.

Wilt u meer informatie? Of wilt u zich aanmelden? Mail dan naar Marian Kat-de Jong of bel even naar 013-4668415.


Masterclass wiskunde D

Op woensdag 25 april is er op de Radboud Universiteit een masterclass wiskunde D over Forensische Statistiek. Deze masterclass is bedoeld voor leerlingen uit vwo 4, 5 en 6 met wiskunde D.

Kijk voor meer informatie of meld u vanaf 6 maart aan op puc.science.ru.nl/actueel/agenda of mail Xandra Snoeker op wiskundeD@science.ru.nl.


De Veelvlakstelling van Euler: een veelzijdige stelling

Op vrijdag 27 april 2012 zal door het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden de jaarlijkse nascholingsdag voor wiskundedocenten worden georganiseerd. Ik nodig u van harte uit om aan deze dag deel te nemen.

Deze gratis nascholingsdag dag wordt ieder jaar parallel aan de jaarlijkse masterclass voor scholieren georganiseerd. Nadere informatie over zowel de nascholingsdag als de masterclass kunt u vinden op mijn website.

De nascholingsdag is ieder jaar weer bijzonder gezellig en vakinhoudelijk erg vruchtbaar. We zullen ons een dag lang alleen maar bezig houden met bijzonder mooie wiskunde. En na zo'n dag hard werken, smaakt de 'Wine and Cheese' ter afsluiting des te meer! Ik denk dat ik namens alle oud-deelnemers kan zeggen dat deze dag een absolute aanrader is. U kunt zich per e-mail bij mij opgeven.

Hans Finkelnberg, Mathematisch Instituut Universiteit Leiden.
www.math.leidenuniv.nl/~hfinkeln.
finkelnberg@math.leidenuniv.nl.


Internetpetitie (reactie)

Naar aanleiding van de internetpetitie van de heer Cool, waarin gevraagd wordt om een parlementair onderzoek naar het wiskundeonderwijs, moet mij van het hart dat mijn opleiding (ik ben een ouderwetse wis- en natuurkunde Drs.) en ervaring (47 jaar leraar wiskunde en auteur van negen boekjes bij www.epsilon-uitgaven, alsmede Netwerk havo wiskunde B) niet toereikend waren om ook maar een fractie van diens uitspraken te begrijpen.

Na het lezen van de reacties op mijn commentaar op de 3F rekentoets, lijkt het mij nuttiger en kansrijker om een petitie te houden die er bij OCW op aandringt dat de rekenmachine geweerd wordt uit alle komende rekenexamens op het VO. Ik zou daarmee willen voorkomen dat de wiskundewereld straks belachelijk gemaakt wordt in de kritische media.

Henk Pfaltzgraff, henk@henkshoekje.com.


Romantiek op de GR (reactie 1)

Collega Jan de Geus, die in wiskundE-brief 589 een hartvormige figuur op de TI-84plus laat plotten, wijs ik op de prachtige Mandelbrot fractal (cardioïde) die je op je TI-84plus kunt laten verschijnen met het programma FRACTALB. Zie het Zebra boekje Experimenteren met rijen, pagina 60.

U kunt het programma op www.epsilon-uitgaven.nl/Z32.php downloaden. Kijk daar in de groep programma’s uit hoofdstuk 4: GRIJEN4.8xg. Je moet voor dit prachtige resultaat wel een minuut of 10 geduld hebben.

Henk Pfaltzgraff, henk@henkshoekje.com.


Romantiek op de GR (reactie 2)

Bedankt voor de formules in wiskundE-brief 589. Mijn leerlingen in de bovenbouw én de onderbouw(!) hebben er enthousiast op gereageerd. Nog fraaier wordt het wanneer je ook de volgende twee formules toevoegt:

Y5 = -(√(-x))^2 + 0.3
Y6 = (√(x - 1))^2 + 1.3

Misschien iets voor de volgende Valentijnsdag?

Emile van der Eijk


Advertenties

Voor voorwaarden en tarieven: zie www.wiskundebrief.nl


Ben jij goed in het stellen van de juiste vragen? [RECTIFICATIE]

Cito zoekt docenten die vanaf 1 augustus 2012 beschikbaar zijn voor de constructie van de examens:
  • Vmbo: wiskunde BB en rekentoets VO 2F
  • Havo/vwo: wiskunde A havo, wiskunde B vwo en rekentoets VO 3F
De constructie van opgaven vindt grotendeels thuis plaats, op basis van een verstrekte opdracht.
Meer weten? Kijk dan op www.cito.nl.


Dynamische Modellen ook voor GrafiekInZicht

De VWO-module "Dynamische Modellen" (NLT) is nu ook beschikbaar in een versie, afgestemd op het programma "GrafiekInZicht".

Te downloaden via www.boson.nl/GrafiekInZicht/.


Vacature Utrechts Stedelijk Gymnasium

Per 1 augustus 2012 ontstaat op het Utrechts Stedelijk Gymnasium een vacature docent wiskunde, 15 lesuren. Naar verwachting zal deze functie in de komende jaren uitgroeien tot fulltime.

Voor meer informatie:www.usgym.nl/vacatures. Sollicitaties kunt u richten aan rector mw. H. Taat: h.taat@usgym.nl.


WiskundE-brief
redactie:Gerard Koolstra en Ton Groeneveld
email:redactie@wiskundebrief.nl
website:www.wiskundebrief.nl