WiskundE-brief nr. 535 27-06-2010

De WiskundE-brief is een digitale nieuwsbrief gericht op wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs, met als doel een snelle onderlinge uitwisseling van informatie en meningen.
De brief verschijnt (buiten de schoolvakanties) in principe éénmaal per week.
Aanmelding voor een (gratis) abonnement verloopt via de website.
Bijdragen zijn welkom op het redactie-adres; zie de website voor nadere bijzonderheden. De redactie behoudt zich overigens het recht voor, bijdragen in te korten of niet te publiceren.
Oude nummers zijn te bekijken en op onderwerp te doorzoeken op www.wiskundebrief.nl
Voor tarieven en voorwaarden met betrekking tot de plaatsing van korte advertenties: zie de website.
Dit nummer wordt gestuurd naar ca. 2650 adressen.

in dit nummer:


Aanscherping slaagzakcriteria (2012) nu definitief

Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad ingestemd met een (inmiddels vaak aangehaald maar alsmaar niet formeel bekrachtigd) voorstel tot wijziging van het Eindexamenbesluit, bedoeld om de exameneisen in het VO aan te scherpen. De extra eisen (bovenop de bestaande slaagzakcriteria) gaan in vanaf het examenjaar 2012. De eerste groepen examenkandidaten die hiermee te maken krijgen, zijn dus leerlingen uit de nu bijna afgeronde leerjaren vwo-4, havo-3 en vmbo-2.
Het gaat om de volgende (extra) maatregelen:

De nieuwe maatregelen kunnen uiteraard ingrijpende gevolgen hebben, zowel voor allerlei processen onderweg naar het eindexamen toe (denk aan zaken als cijfergeving en de keuze van wiskunde A, B of C), als voor slagen of zakken als zodanig. Zie voor enkele illustratieve cijfervoorbeelden WiskundE-brief nr. 506 van 11 oktober 2009, terug te zoeken op www.wiskundebrief.nl.

mb


Kampen Vierkant voor Wiskunde: er is nog plaats!

De Stichting Vierkant voor Wiskunde organiseert ook dit jaar kampen voor kinderen die plezier hebben in wiskunde, die het leuk vinden om puzzeltjes op te lossen en die er graag ook in hun vakantie mee bezig willen zijn. Tijdens het kamp zijn de kinderen bezig met onderzoeksprogramma's over bijvoorbeeld magische vierkanten, grafen of de rij van Fibonacci. Daarnaast zijn er weekproblemen, waaronder ook altijd een creatief probleem. En iedere dag zijn er kleine opdrachten/puzzeltjes.
Kamp A, 2 t/m 6 augustus, is voor kinderen die dit schooljaar in groep 6, 7 of 8 zitten. Kamp B, 9 t/m 13 augustus, is voor leerlingen van klas 1 en 2 in het VO. Kamp C, voor leerlingen vanaf klas 3, zit helaas al vol.

Zie voor nadere informatie: www.vierkantvoorwiskunde.nl.

Overgenomen van de Wiskunde PersDienst


Oproep: leesgroepje nieuwe aanpak afgeleide

Op de Onderwijs Research Dagen (zie http://www.utwente.nl/gw/ord2010/) presenteerde David Tall afgelopen donderdag zijn voorstel voor een nieuwe aanpak van de afgeleide in het voortgezet onderwijs. Talls ideeën zijn te vinden in hoofdstuk 9 ('Blending ideas in the calculus') van zijn nog ongepubliceerde boek 'How Humans Learn to Think Mathematically'; zie zijn website www.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/drafts.html. Het blijkt dat Tall en ik het op vele plaatsen eens zijn, maar ook dat we van mening verschillen. Tall gebruikt een visualisatie van epsilon en delta maar laat de formalisatie van de limiet achterwege, terwijl ik laat zien dat het überhaupt een misverstand is om limieten te gebruiken omdat het om algebraïsche vormen gaat en niet om getallen. Tall gebruikt het concept van 'local straightness' en de raaklijn, terwijl ik laat zien dat het maar om één punt gaat en ook om het oppervlak. Zie mijn boek 'Elegance with Substance', www.dataweb.nl/~cool/Papers/Math/Index.htm.
Mijn voorstel is dat belangstellenden zich bij me melden, dat dit een leesgroepje wordt dat e.e.a. over de zomer gaat lezen, en eind augustus bijeenkomt om de zaak door te nemen en conclusies te formuleren. Reacties gaarne naar cool@dataweb.nl.

Thomas Cool / Thomas Colignatus


RekenAPK online

Na een voorbereidingstijd van ruim een jaar is RekenAPK nu online: www.RekenAPK.nl.
Via de WiskundE-brief meldden zich eerder al enkele tientallen collega’s die wilden meedenken over het concept van deze website waarmee leerlingen in het VO hun rekenvaardigheid kunnen testen en onderhouden.
U wordt van harte uitgenodigd om de site te bezoeken en uit te proberen. Startend op het laagste level zal gaandeweg het niveau toenemen zodat uiteindelijk ook examenkandidaten hierin een uitdaging zien.
Het begin is er, maar de database van gevarieerde opdrachten kan nog een flinke uitbreiding gebruiken. Daarvoor zoeken wij onverminderd naar ervaren mensen uit de onderwijspraktijk.
Vanaf nu kunt u de digitale oefenomgeving van RekenAPK inzetten, zonder dat dat ten koste gaat van uw lestijd. Indien u belangstelling heeft voor de docentenmodule, waarmee u uw leerlingen ‘op afstand’ volgt, dan kan dat zonder kosten … maar niet helemaal voor niets. Inlichtingen daarover via de site.

Arjan te Vaanholt, initiator www.RekenAPK.nl; e-mailadres redactie{at}rekenapk.nl.


Oproep voor ActivInspire-gebruikers: geodriehoek?

Ik ga op school met een digibord werken en heb de software ActivInspire. Hier zit alleen een gradenboog in, geen geodriehoek. Ik heb er bij de Technical Support van Promethean om gevraagd. Ze hebben de aanvraag in beraad, en gaan alleen een geodriehoek voor ActivInspire maken als er veel vraag naar komt.
Aan alle docenten die met de software ActivInspire werken en de geodriehoek missen en aan een gradenboog niet voldoende hebben: meld dit svp bij de Technical Support van Promethean; bij genoeg vraag gaan ze er een maken.

Erna Benschop, St.-Jozefmavo Vlaardingen; e-mailadres erna.benschop@online.nl.


De kwetsbare atmosfeer; live NLT-les via internet

Het Landelijk Ontwikkelpunt NLT organiseert met Regionaal Steunpunt NLT Nijmegen/Arnhem en de Radboud Universiteit wederom een live-internetcollege als opening van een nieuw NLT-jaar. De les vindt plaats op vrijdag 17 september van 14.00 - 15.30 uur en wordt gegeven door prof.dr. Wim van der Zande, hoogleraar Experimentele Molecuulfysica.
Het is een introducerende les waarin leerlingen kennismaken met enkele opmerkelijke zaken uit de atmosferische fysica. Het belooft een levendige les te worden over lucht, licht, aërosolen en onze kwetsbare atmosfeer met klimaat, opwarming en CO2. Leerlingen uit het hele land worden betrokken bij de les en kunnen vragen stellen die direct worden behandeld. De les is geschikt voor bovenbouw havo- en vwo-leerlingen. Vorige edities van de internetcolleges vind je op betavak-nlt.nl/les/Internetcollege.
De les is op 17 september live te volgen op internet via www.betavak-nlt.nl.

Jenneke Krüger, SLO; e-mailadres j.kruger@slo.nl.


Zomervakantie

De redactie wenst alle lezers een mooie en ontspannen zomer.
Het eerstvolgende nummer van de WiskundE-brief verschijnt waarschijnlijk op zondag 5 september.

gk & mb


WiskundE-brief
redactie Marja Bos en Gerard Koolstra
e-mail: redactie@wiskundebrief.nl