WiskundE-brief nr. 501 06-09-2009

De WiskundE-brief is een digitale nieuwsbrief gericht op wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs, met als doel een snelle onderlinge uitwisseling van informatie en meningen.
De brief verschijnt (buiten de schoolvakanties) in principe éénmaal per week.
Aanmelding voor een (gratis) abonnement verloopt via de website.
Bijdragen zijn welkom op het redactie-adres; zie de website voor nadere bijzonderheden. De redactie behoudt zich overigens het recht voor, bijdragen in te korten of niet te publiceren.
Oude nummers zijn te bekijken en op onderwerp te doorzoeken op www.wiskundebrief.nl
Voor tarieven en voorwaarden met betrekking tot de plaatsing van korte advertenties: zie de website.
Dit nummer wordt gestuurd naar ruim 2400 adressen

in dit nummer:


Aanmeldingen wiskundestudie laatste vier jaar verdubbeld

Het aantal (voor)aanmeldingen voor een wiskundestudie aan de Nederlandse (algemene) universiteiten is dit jaar 24% hoger dan vorig jaar. Dat lijkt een spectaculaire stijging, maar moet gezien worden tegen de achtergrond van het feit dat zich dit jaar 22% meer nieuwe studenten hebben aangemeld voor wetenschappelijk onderwijs dan in 2008.
Dit neemt niet weg dat het aantal inschrijvingen voor wiskunde op de algemene universiteiten de laatste vier jaar is verdubbeld. Inclusief technische wiskunde (TU) en bedrijfswiskunde is de groei iets bescheidener: ca. 75%.
De groei bij wiskunde is aanmerkelijk groter dan bij veel andere exacte studie's. Hieronder wat cijfers (2009 t.o.v. 2005):

gk

Vanaf donderdag op SchoolTV: ‘Wiskunde voor de sectoren’

De eerstvolgende vier donderdagen zendt Teleac-SchoolTV de serie ‘Wiskunde voor de sectoren’ uit, steeds van 9u45 tot 10u00, op Nederland 2. Deze serie is bestemd voor het tweede en derde leerjaar van het vmbo.
In elke aflevering staat één van de sectoren centraal (economie, zorg & welzijn, landbouw, techniek) en laten beroepsbeoefenaars zien waar wiskunde terugkomt in hun werkzaamheden. Zo begint de serie a.s. donderdag 10 september met de aflevering ‘Wiskunde en techniek’, waarin het draait om de wiskunde rond het meten van de bandenspanning van fiets- en autobanden.

Handleiding en dvd bij deze serie zijn aan te schaffen via de webwinkel van SchoolTV, infoblokken zijn te vinden op www.eigenwijzer.nl . Voor een beschrijving per aflevering en nadere informatie zie www.schooltv.nl .

mb

Internationale Wiskunde Olympiade 2009

Deze zomer werd in Bremen de 50e Internationale Wiskunde Olympiade (IMO 2009) gehouden.

De wedstrijd kent in feite alleen individuele winnaars, maar er wordt ook een officieus landenklassement gemaakt. Winnaar van dat landenklassement was China, gevolgd door Japan en Rusland. Nederland eindigde als 47e van de 104 deelnemende landen.

De Internationale Wiskunde Olympiade wordt jaarlijks georganiseerd. De teams van de deelnemende landen worden geselecteerd via een aantal voorrondes. De deelnemers krijgen zes opgaven voorgelegd die ze individueel moeten oplossen.

Er deden in totaal zo’n 550 leerlingen mee; het aandeel meisjes was 9%. De helft van de deelnemers krijgt een medaille: brons, zilver of goud, met aantallen in de verhouding 3:2:1. De deelnemers die geen medaille halen maar wel een van de opgaven foutloos oplossen, krijgen een eervolle vermelding.
Dit jaar waren er twee deelnemers die alle zes opgaven foutloos hadden opgelost en daarmee 6x7=42 punten behaalden: Dongyi Wei uit China en Makoto Soejima uit Japan. Lisa Sauermann uit Duitsland behaalde 41 punten.

De Nederlandse delegatie behaalde de volgende resultaten:
Wouter Berkelmans, 24 punten, zilver; Raymond van Bommel, 21 punten, brons; David Kok, 11 punten, eervolle vermelding; Harm Campmans, 9 punten, eervolle vermelding; Saskia Chambille, 9 punten; Maarten Roelofsma, 5 punten.
In 2010 vindt de IMO in Kazachstan plaats, in 2011 in Nederland.

Zie voor meer informatie imo-official.org en wiskundeolympiade.nl.

mb

SIGMA-prijs 2009 voor verbetering wiskundeaansluiting VO-HO

SIGMA is een special interest group die in 2007 door SURFfoundation in het leven werd geroepen om een landelijke community te organiseren op het gebied van wiskundeaansluiting. De SIGMA-prijs is voor het eerst in 2008 uitgereikt, op het LowLands festival.

In 2009 is de jury van de SIGMA-prijs weer op zoek naar succesvolle projecten en samenwerkingsverbanden VO-HO die aantoonbaar hebben bijgedragen aan een verbeterde VO-HO-wiskundeaansluiting en/of aan een vergrote doorstroom naar vervolgopleidingen. De SIGMA-prijs is een materiële prijs van ? 5.000 te besteden aan een studiereis.
De winnaar wordt door een deskundige jury gekozen uit de inzendingen. De deadline voor inzendingen is 30 september 2009.

De SIGMA-prijs 2009 wordt uitgereikt op de Studiedag van de NVvW op 7 november. De informatie over de SIGMA-prijs, het aanmeldingsformulier en de criteria voor de prijs zijn te vinden op www.surfgroepen.nl/sites/SIGMA/SIGMAprijs/SIGMAprijs2009>.

Marianne Lambriex

E-klastraining voor Wiskunde D docenten

In de regio Amsterdam en omstreken bieden veel vo-scholen het vak Wiskunde D aan (of willen het aanbieden). Vanuit de ITS Academy wordt dit vak ondersteund, onder andere door het ontwikkelen van lesmateriaal voor e-klassen. De ITS Academy is een samenwerkingsverband tussen VO en HO in Noord-Holland gericht op bètatalentontwikkeling.
Op donderdag 8 oktober 2009 willen wij bij elkaar komen voor een e-klastraining. De training bestaat uit een overzicht van de ontwikkelde materialen voor e-klassen, de uitwisseling van ervaringen en workshops (beginners en gevorderden).

Datum/Tijd: 8 oktober, 16.00-19.00 uur
Locatie: Amstel Instituut
Adres: Science Park 904, Amsterdam
Informatie en inschrijven: wiskunded.itsacademy.nl (kies dan voor ‘Activiteiten’)
Deelname gratis.
Info: u.m.jhinnoe[at}uva.nl

Rekenen op de pabo

Het zal wiskundeleraren niet zijn ontgaan: in de brugklas moet rekenonderwijs geven worden omdat de rekenvaardigheid van leerlingen die van de basisschool komen, tekortschiet. Het is daarom interessant te weten hoe het rekenonderwijs op de pabo in de toekomst zal worden ingericht. Een projectgroep heeft op verzoek van staatssecretaris Van Bijsterveldt een Kennisbasis rekenen-wiskunde voor de pabo opgesteld die binnenkort aan haar zal worden aangeboden. Zie deze link.
De Stichting Goed Rekenonderwijs heeft tegen de inhoud van dit document bezwaar gemaakt en een alternatieve kennisbasis geformuleerd, zie www.goedrekenonderwijs.nl/project-pabo-kennisbasis.html.

Jan van de Craats

Informatie over nieuwe CASIO GR op de digischool

Regelmatig verschijnen nieuwe versies van rekenmachines. Wat de verschillen zijn, en vooral wat dit betekent voor het onderwijs is niet altijd meteen duidelijk. Van de CASIO 9860G is een nieuwe versie verschenen (de GII). Bovendien is het mogelijk de 'oude' 9860G te 'upgraden'. Wat dit allemaal inhoudt (vanuit het perspectief van het 'alledaagse' wiskundeonderwijs in het vo) is te lezen op: www.digischool.nl/wi/rekenmachines/CASIO-9860/fx-9860GII.html Op deze site staat ook een testversie van de manager voor de 9860GII, die 30 dagen werkt op de computer.

Simon Biesheuvel en Gerard Koolstra

verschenen

In de nieuwe rubriek ‘Verschenen’ zal kort aandacht besteed worden aan nieuwe publicaties en software op het gebied van het wiskundeonderwijs. Inzendingen van lezers, auteurs en uitgeverijen voor deze rubriek zijn welkom; de redactie beslist uiteindelijk of de bijdrage geplaatst wordt.
Voor meer informatie zie www.wiskundebrief.nl/bijdragen.html
Deze keer aandacht voor twee publicaties.


De Indische klerk, door David Leavitt

Uitgeverij De Harmonie, 2009; € 24,90
ISBN 978 90 6169 899 9
Vertaling van ‘The Indian Clerk’ (uitg. Bloomsbury; sept 2008; € 11,95)
Naar de flaptekst: “Het is januari 1913. De charismatische en excentrieke wiskundige G.H. Hardy ontvangt een brief van een Indische klerk, Srinivasa Ramanujan, die beweert op het punt te staan een revolutionaire ontdekking te doen. De collega’s van Hardy geloven niet dat Ramanujan een genie is, maar Hardy besluit de klerk serieus te nemen en laat hem naar Engeland overkomen. Deze keuze zal niet alleen zijn eigen leven en dat van zijn vrienden veranderen, maar de hele geschiedenis van de wiskunde.”


Elegance with substance; door Thomas Colignatus

Dutch University Press, juni 2009; €14,95
ISBN 978 90 3610 138 7
Kan ook als PDF gedownload worden; mpra.ub.uni-muenchen.de/15676/.
Citaat auteur: “We do not require statistics to show that mathematics education fails but can look at the math itself. Criticism on mathematics itself can only succeed if it results into better mathematics. Similarly for the didactics of mathematics. Proof is provided that the mathematics that is taught often is cumbersome and illogical. It is rather impossible to provide good didactics on what is inherently illogical.”

advertenties

Voor voorwaarden en tarieven zie www.wiskundebrief.nl


Vacature Lerarenopleiding Wiskunde eerstegraad

De deeltijdse Lerarenopleiding Wiskunde eerstegraad te Groningen (samenwerkingsverband RuG/NHL) zoekt een ervaren docent Wiskunde (universitair afgestudeerd) voor zowel het verzorgen van wiskunde-vakonderwijs als het begeleiden van studenten (dat zijn tweedegraders) in de beroepscomponent. Omvang 0,25 FTE. Onderwijsdag is woensdag (middag/avond). Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Herman Bloem (h.a.j.bloem[at}iec.nhl.nl , 0505275646, 0582511687).


Vacature docent/lerarenopleider wiskunde NHL Hogeschool (locatie Leeuwarden)

We zoeken een nieuwe collega voor de vakgroep van de 2e graads lerarenopleiding wiskunde. Taken voornamelijk op het gebied van beroepsvoorbereiding en vakonderwijs wiskunde. Omvang 0,6 à 0,7 fte, die we graag z.s.m. invullen, eventueel in combinatie met vacature bij de 1e graads lerarenopleiding.
Interesse? Vraag de vacaturetekst via het afdelingsbureau Exacte Vakken, 058-2511680 of exact{at}iec.nhl.nl


Vacature wiskunde Mendelcollege (Haarlem)

Het betreft een tijdelijke vacature i.v.m. zwangerschaps-/bevallingsverlof van 15 lessen (werktijdfactor 0,5781).
Start per 1 november 2009 tot 31 juli 2010. Het gaat om klassen in de onderbouw en een tweede graad bevoegdheid, betaling in schaal LB.


Vacature wiskunde Bussum

Het Sint-Vituscollege locatie Bussum (havo-vwo) zoekt per zo spoedig mogelijk een DOCENT WISKUNDE 1e of 2e graads. Het gaat om 17,5 reguliere lessen en ca. 5 lessen vervanging. Ook naar delen van deze vacature kan worden gesolliciteerd. Sollicitaties s.v.p. naar: secretariaat[at}vituscollege.nl of per post: t.a.v. dhr. J. Heinen, Postbus 224, 1400 AE Bussum. www.vituscollege.nl


Vacature wiskunde Enschede

Het Stedelijk Lyceum Enschede is op zoek naar een fulltime eerstegraads docent wiskunde voor reguliere uren. Voor meer informatie kunt u terecht op www.hetstedelijk.nl of bij de directeur, de heer Steinebach, 053-4821100. Sollicitaties kunnen naar Het Stedelijk Lyceum t.a.v. mevrouw M. Nijland, Buurserstraat 250, 7500 DW Enschede, of per mail: pz[at}hetstedelijk.nl


Showco-pi time!

Choco-pi is weer te bestellen: www.tastymaths.nl


WiskundE-brief
redactie Marja Bos en Gerard Koolstra
e-mail: redactie[at}wiskundebrief.nl