WiskundE-brief nr.454 20-04-2008

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

REACTIES OP BESLUIT MINISTERIE (WiskundEbrief 453)

SIGMA PRIJS 2008 VOOR BETERE WISKUNDE AANSLUITING IN HET ONDERWIJS

GRATIS OPEN SOURCE COMPUTER ALGEBRA PAKKET SAGE

WISFORTA’S GEZOCHT

VACATURE WISKUNDE TE WOERDEN (advertentie)

VACATURE WISKUNDE TE BUSSUM (advertentie)


REACTIES OP BESLUIT MINISTERIE (WiskundEbrief 453)

"Dit is wel heel bizar. De staatssecretaris laat zich hier kennen als een wat langzame leerling. Als vanouds wordt de inbreng van de leraren als irrelevant terzijde geschoven, hun argumenten verdraaid, verplaatst naar een ander vak of gedeeltelijk weergegeven als dat zo uitkomt, maar ook de vernieuwingscommissie wordt volstrekt voor schut gezet. Met name de ingreep bij vwo A /C is onaanvaardbaar. Is dit wat de staatssecretaris heeft begrepen wan de commissie Dijsselbloem? Moeten de wiskundeleraren tegen het gedachtegoed van de staatssecretaris in opnieuw het onderwijs overeind houden? De discussie daarover is nog bezig, dus kunnen we hem en zijn collega;s in de tweede kamer vragen of dit was wat ze bedoelden met die warme woorden over de leraar als redder van het onderwijs. Die redding was te danken aan het feit dat leraren, omdat er nooit werd geluisterd, veel zaken naast zich neerlegden en gewoon deden wat ze zelf goed vonden. Prima idee, dat moeten we dus voorlopig maar blijven doen, het onderwijs voor onze leerlingen redden van deze nep-vernieuwing..
Graag willen we een verhelderend gesprek met de staatssecretaris, onder andere over haar schilletjesvisie in relatie tot de breed besproken en gedragen visie van ctwo, in haar opdracht uitgevoerd. Ook willen we weten of het echt haar bedoeling is om de enige innovatie die de afgelopen jaren wel gelukt is, namelijk de invoering van wiskunde A, na ruim 20 jaar alsnog om zeep te helpen, zodat haar opvolger weer wat te doen heeft. En misschien kunnen we dan ook vragen naar haar preoccupatie met de abc-formule en of ze dergelijke belangwekkende inzichten op detailniveau ook over andere vakken heeft. Wie weet komt ze dan zelf tot de conclusie dat het bijzondere beleid inzake het wiskunde onderwijs wel erg ver verwijderd is van het algemene beta vernieuwing en stimuleringsbeleid. En misschien, heel misschien ...dat het niet onverstandig is om nu eindelijk te beginnen met echt te luisteren naar de inbreng van leraren.
Het is tenslotte lente, en "een nieuwe lente, een nieuw geluid" zei de dichter toch?"

Marian Kollenveld (voorz. NVvW)
Voor uitgebreidere reactie Marian Kollenveld zie : www.nvvw.nl/page.php?id=7592

Haagse politiek regeert weer zonder naar docenten te luisteren.

Het rapport van de commissie Dijsselbloem is in de kast opgeborgen en we gaan over tot de orde van de dag. Docenten hadden al hun twijfels of de politiek zich iets zou aantrekken van de conclusies van dit rapport. Maar nu weten we het zeker: er zal niets veranderen. De nieuwe wiskundeprogramma’s voor 2013 zijn door de staatssecretaris van onderwijs vastgesteld. Hoe komt zo’n nieuw programma tot stand?

  1. Een door de staatssecretaris benoemde vernieuwingscommissie, de Commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs (cTWO) heeft een voorstel geformuleerd.
  2. Dit is van commentaar voorzien door een door het ministerie benoemde resonansgroep die als opdracht heeft het programma alleen te beoordelen op doorstroomrelevantie (naar hbo en universiteit). Deze eenzijdigheid van de opdracht van de resonansgroep is ook in de samenstelling te herkennen: slechts twee leden van de resonansgroep zijn ten dele werkzaam als docent in het voortgezet onderwijs. Deze resonansgroep formuleert een advies waaruit blijkt dat men geen oog heeft voor de positieve opbrengsten die de ontwikkeling van het wiskunde-onderwijs in de afgelopen twee decennia heeft gerealiseerd.
  3. Als spreekbuis van de wiskundedocenten in Nederland en becommentarieert ook de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) de voorstellen van de vernieuwingscommissie.
  4. Vervolgens past de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, de examenprogramma’s klakkeloos aan en wel zó dat de opmerkingen van de resonansgroep bijna letterlijk worden overgenomen en dat er geen acht geslagen wordt op de wensen en ervaringen van de docenten in het voortgezet onderwijs, verwoord in de reactie van de NVvW. Oordeelt u zelf en lees wat de staatssecretaris heeft besloten op www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief/documenten/wiskunde_beslissing_ocw.doc
Docenten zijn ná 2013 wederom uitvoerders van plannetjes en ideeën van anderen, van mensen die zelf niet in het voortgezet onderwijs staan! De maat is vol. Hoe maken wij de politiek duidelijk dat deze werkwijze niet werkt en onacceptabel is? Het is tijd voor actie!

De havo-vwo werkgroep van de NVvW

 

Voor reactie Freudenthal Instituut zie www.fi.uu.nl/publicaties/nieuws/reactieFI15042008.pdf

SIGMA PRIJS 2008 VOOR BETERE WISKUNDE AANSLUITING IN HET ONDERWIJS

Initiatieven, (deel)projecten of samenwerkingsverbanden die bijzondere resultaten op het gebied van wiskundeaansluiting in het onderwijs hebben geboekt, kunnen meedingen naar de ‘SIGMA-prijs 2008’. Deze wedstrijd wil bijdragen aan het verbeteren van wiskundekennis en –competenties van instromende studenten in het hoger onderwijs. De juryprijs van 5.000 € én de publieksprijs van 2.500 € kunnen besteed worden aan studiereizen, ten behoeve van de kernleden van het initiatief, (deel)project of samenwerkingsverband. De prijzen worden tijdens Lowlands 2008 uitgereikt, ondermeer door jurylid Jan Douwe Kroeske. U kunt zelf meedingen naar deze prijs of iemand anders voordragen. Op de website www.surffoundation.nl/sigma (kies SIGMA-prijs) vindt u de criteria SIGMA-prijzen 2008, een aanmeldingsformulier en andere informatie. De inschrijving sluit op 6 mei 2008!
De SIGMA-prijs is een gezamenlijk initiatief van SURFfoundation, Platform Bèta Techniek en Kennisnet, met steun van IBM en ABN AMRO. De jaarlijkse SIGMA-prijs is bedoeld om de meest bijzondere resultaten op het gebied van wiskunde-aansluiting in het hoger onderwijs te belonen en best practices te etaleren
. Meer informatie over SIGMA: www.surffoundation.nl/sigma


GRATIS OPEN SOURCE COMPUTER ALGEBRA PAKKET SAGE

de WiskundE-brief nr 453 13-04-2008 werd melding gemaakt van een cursus voor Wirisonline. Het begint me wat te duizelen. De heldere wereld van Mathematica, Maple, Matlab, Mathcad en Derive begint te verdwijnen. Van belang is dan dat we ons ook realiseren dat er een gratis Open Source pakket is, SAGE, www.sagemath.org/, zie ook wikipedia. Het voordeel van Maple is dat er ook proefwerk toetsings software voor is, zie de activiteiten van Metha Kamminga. Maar wellicht dat dit ook in SAGE kan, eventueel in combinatie met blackboard of wims.math.leidenuniv.nl/wims/ . Ikzelf ben een intensief gebruiker van Mathematica, vind het jammer dat niet ieder zo denkt, maar vind het werkelijk heel erg jammer dat er geen duidelijke tendens tot convergentie is. Mijn advies: denk hier eens over na in de mei-vakantie, en misschien eens downloaden wat die SAGE nu precies kan. NB. Dit is niet de Sage uit WiskundE-brief nr. 414 (SCORM-applet-generator).

Thomas Cool cool[at}dataweb.nl

WISFORTA'S GEZOCHT

Ik ben op zoek naar 35 wisforta’s voor het komende eindexamen. Heeft iemand voor mij soms 35 tweedehands wisforta’s te koop

Tineke Cramer C.Cramer[at}zonnet.nl

VACATURE WISKUNDE TE WOERDEN (advertentie)

Het Kalsbeek College te Woerden is voor het schooljaar 2008-2009 op zoek naar een 1e graads docent wiskunde. Het betreft 25 vaste lesuren. Schaal LB, LC is mogelijk. De school zoekt versterking voor een jonge enthousiaste wiskundesectie.
Sollicitatie z.s.m. aan: Kalsbeek College, t.a.v. de heer P. Dijkshoorn, Postbus 145, 3440 AC Woerden. Digitaal solliciteren kan ook: zie www.Kalsbeek.nl onder Kalsbeek college/vacatures


VACATURE WISKUNDE TE BUSSUM (advertentie)

Het Willem de Zwijger College in Bussum (havo, atheneum, gymnasium) zoekt met ingang van het nieuwe schooljaar docenten wiskunde voor zowel de onder- als bovenbouw. De vacature betreft zo’n 50 lesuren, waarvan 16 lesuren vervanging. Salariswensen zijn bespreekbaar. Nadere informatie verkrijgbaar bij de heer R.A. Brik, rector, tel. 035 6927600. Brieven mailen naar r.brik[at}wdz.nl
Informatie over de school is te vinden op de website: www.willemdezwijger.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl